EST   ENG  
JUUNI 2012


30.juunil peeti ERL Suvise Koolisõidu Karikasarja III etapp Niitväljal

A klassis laste arvestuses saavutas Hanna-Liisa Aasmaa ja Lange Linden´s Diva auhinnalise II koha ning poni arvestuses III koha. Tubli tulemus mõlemas arvestuses oli 63,667 %.

L klassis poni arvestuses sõitis Hanna-Liisa Aasmaa ja Lange Linden´s Diva välja II koha, tulemusega 61,417 %

4.-5. aastaste noorhobuste arvestuses sõitis Maiken Lepiste ja Finalist välja II koha, tulemusega 8,64 punkti. Esikohast lahutas neid 0,06 punkti. Kohtunikud hindasid eriti kõrge kvaliteediliselt hobuse galoppi hindele 9,4 punkti.
Samas arvestuses saavutas IV koha Maiken Lepiste ja First Star, tulemusega 8,04 punkti.

5.-6. aastaste hobuste klassis tuldi koju võiduga. Maiken Lepiste ja Scott tegid suurepärase tulemuse 7,52 punkti. Kohtunikud hindasid kõrgelt hobuse sammu  8,5 punkti.

M ja R klassist võtsid osa ka Maiken Lepiste ning Orchidee. Maiken jäi Orchidee R sooritusega väga rahule ning usub, et nende särvavamad hetked on veel ees ning peaks ära märkima, et, see oli võistluspaari kolmas võistlus PSG tasemel.

Palju tänu korraldajatele ning kohtunikele vahva võistluspäeva eest!16.juunil toimus Vääna Ratsakeskuses ERL Suvise Koolisõidu Karikasarja II etapp

Võistluspäeva esimeses klassis startisid lapsed ja ponide ratsanikud.            Laste arvestuse võitsid ülekaalukalt Toominga RSK-d esindav Isabel Kärtner ja Goldfee. Nende suurepäraseks tulemuseks oli 68,667 %. 
Samas arvestuses sõitis ka Hanna- Liisa Aasmaa ja Lange Linden´s Diva, nende tubli tulemus oli 63,500 %, mis andis neile III koha. Poni klassis saavutas võistluspaar samuti III auhinnalise koha.

Mõlemad tüdrukud sõitsid kaasa ka juuniorite klassi, kus Isabel Kärtner ja Goldfee saavutasid IV koha tulemusega 61,379 % ning Hanna- Liisa Aasmaa ja Lange Linden´s Diva saavutasid VI koha.
L klassi ponide arvestuses olid Hanna- Liisa Aasmaa ja Lange Linden´s Diva IV kohal.

L avatud klassist võtsid osa Toominga RSK-d esindav Kadri Tammistu ja Rallija.

Noorhobuste klassis hindasid peale Eesti kohtunike ka väliskohtunikud Soomest Inkeri Kostiainen ja Tiina Karkkolainen. 4.-5.aastaste noorhobuste ühtset head kvaliteeti näitasid väiksed punktivahed auhinnalistel kohtadel. I koha saavutas Dina Ellermann hobusel Donna Anna tulemusega 7,86 punkti, II oli Katrin Tinno ja Damberina tulemusega 7,70 punkti. Napilt III jäid Maiken Lepiste ja Finalist tulemusega 7,68 punkti. IV ja V kohta jäid jagama Maiken Lepiste hobusel First Star ja Ancelique Maasik hobusel Carbon ML.

5.-6.aastaste hobuste klassis startis Maiken Lepiste 5.aastasel hobusel Scott. Nad saavutasid II koha tulemusega 7,02 punkti.

Nii avatud M kui ka R klassis hindasid samuti peale Eesti kohtunike ka Soome kohtunikud.
M avatud klassis jäi Maiken Lepiste ja Orchidee napilt IV kohale tulemusega 62,500 %.
Maiken Lepiste ja Orchidee sõitsid kaasa ka R klassis. Kahjuks tulid võistluspaaril sisse mõned vead skeemis, kuid see eest kohtunike kommentaarid olid väga positiivsed.


Suurepärased uudised nädalavahetuselt!

Laupäeval 9. juunil toimus ECU Tallides Tartumaa Noorte Suvekarika I etapp koolisõidus.


Toominga RSK alt startiv Maiken Lepiste tõi koju kaksikvõidu. Maiken startis kahel noorhobusel A klassis. Hobusel Finalist sõideti välja suurepärane tulemus 73,796 %, mis tõi võistluspaarile I auhinnalise koha. Teisena järgnes First Star samuti suurepärase tulemusega 72,963 %. 

Samas klassis startis ka Hanna-Liisa Aasma oma ponil Lange Linden´s Diva, kelle tubli tulemus oli 66,204 %. Üldarvestus andis neile VIII koha. Samas klassis peeti ka karikasarja punktiarvestust kuni 23- aastased noored ratsanikud, seal saavutas võistluspaar II koha. 

Maiken Lepiste ja Goldfee startisid L klassis, kus nende tulemus oli 62,241% ja andis neile IV koha. Ka selles arvestuses peeti karikasarja punktiarvestust kuni 26-aastaste noorte ratsanikele, selles arvestuses saavutas võistluspaar I koha. 

Hanna-Liisa ja Lange Linden´s Diva tulemuseks jäi L klassis 60,259 % ja andis neile VII koha.1.-3. juuni Marlen Vassili koolisõidu kliinik Toominga Tallis

Päevad olid pikad ja osavõtjaid palju – keskmiselt 11 treeningut päevas. Marlen andis väga palju näpunäiteid ja lasi ratsanikel sooritada erinevaid harjutusi, seejuures põhjendades teoorias väga täpselt, kuidas see hobust edasi arendab ja millist mõju see avaldab. 

Osavõtjad tänavad Marleni väga huvitava ja hariva kliiniku eest. 
Plaanitav uus kliinik on tulemas juba juuli kuus.


MAI 2012

ERL Suvine Koolisõidu Karikasarja I etapp Liivaku Tallides leidis aset 27. mail

Liivaku võistluspäev oli väga tihe. Võistlused algasid juba hommikul kell 8.00. Võistluspäeva esimesed stardid tehti laste ja poni arvestuses.

Laste ja poni arvestuses tuli võitjaks Hanna- Liisa Aasmaa ponil Lange Linden´s Diva, väga tubli tulemusega 63,500 %. Hanna- Liisa ja Lange Linden´s Diva treenivad alates märtsist Toominga Tallis Maiken Lepiste käe all. 
Laste arvestusest võttis osa ka Toominga RSK-d esindav Isabel Kärtner ja Goldfee. Seekord saavutati VII koht. 

Noorhobuste klassis startis Maiken Lepiste kolmel hobusel.

4.-5. aastaste hobuste klassis startis ta kahel hobusel. Hobusel Finalist saavutati III koht punkti summaga 6,960 ning IV koha hobusel First Star punkti summaga 6,700. 
5.-6. aastaste hobuste klassis saavutas Maiken Lepiste ja Scott II koha, tulemusega 6,650 punkti. 

4.-5. aastaste hobuste kalssis startis ka Isabel Kärtner hobusel Fiona, tulemusega 5,940 jäädes jagama IX ja X kohta. 

Avatud L klassis startis Toominga RSK-d esindav Kadri Tammistu hobusel Rallija, saavutades VII koha tulemusega 58,021 %. 

Päeva lõpetas M ja R klass, kus Maiken Lepiste startis hobusel Orchidee.

Nii Orchidee kui ka Maikeni jaoks oli seekordne start üleüldse esimene R klassis, kusjuures Maiken jäi oma võistluspartneriga väga rahule.

20. mail 2012 Kilgi Talli Koolisõidu võistlus

Toominga RSK- d esindavad Maiken Lepiste ja Isabel Kärtner näitasid häid tulemusi Kilgi Talli Koolisõidu võistlustel.

Võistlustele toodi välja noorhobused Finalist, First Star ja Fiona, kellega tehti esimesed stardid võistlusspordis. Noorhobusel Scott sai kaasasõidetud ka esimene L tasemel võistlus.

A klassis 20 startija seas saavutas Maiken Lepiste hobusel First Star auhinnalise II koha, tulemusega 68,261 %.
Sama klassi IV auhinnalise koha saavutas Isabel Kärtner ja Fiona 
tulemusega 65,217 %.
A klassi arvestuses võttis osa ka Maiken Lepiste ja Finalist.

L klassis saavutasid Maiken Lepiste ja Scott I koha, väga hea 
tulemusega 73,103 %.

Noorhobused näitasid oma kvaliteeti ja valmidust selleks võistlushooajaks.

Aitäh korraldajatele vahva võistluspäeva eest!Tulemas on 1.- 3. juunil 2012. Marlen Vassili treeninglaager. Huvilistel palume varakult ühendust võtta telefonil: 53 817 867 või e-mailil: maiken@toomingatall.ee

Peatse kohtumisteni Toominga Tallis!


APRILL 2012

28.aprillil 2012. toimus ERL Karikasarja finaalvõistlus Vääna Ratsakeskuses

Võistluspäev algas hommikul varavalges ja lõppes õhtu hämaruses. Starte oli sedapuhku 95. 
Meie Toominga RSK alt tegi starte peale Maiken Lepiste ka Isabel Kärtner.

Isabel Kärtner ja Goldfee tegid kaasa 2 starti. A klassis laste arvestuses sõideti välja väga hea tulemus 66,125%. II ja III koha % oli sama, aga üldhinded andsid Isabelile ja Goldfeele seekord III koha tulemuse. Sõideti kaasa ka juuniorite L klassis, kus Isabel tegi oma elu esimese stardi sellel tasemel. Nende tubli tulemus oli VI koht ja 60,603%. Karikasarja laste A klassi üldarvestuses saavutas Isabel Kärtner III koha. Üldarvestus oli ratsaniku põhine, kus läks kirja ratsaniku parim tulemus. 

Maiken Lepiste ja Orchidee startisid avatud M klassis, kus saavutati III koht tulemusega 63,186%. Karikasarja üldarvestuses avatud M klassis saavutas Maiken Lepiste II koha. 

Maiken startis ka kahel noorhobusel. Noorhobuste üldarvestuses (sünd 2007- 2008) saavutas Maiken hobusel Scott II koha ja hobusel Saladin III koha. Noorhobuste üldarvestust peeti hobuse põhiseks. 

Selle võistlusega lõppes meil sisehooaeg. Soovime kõigile omalt poolt edukat välihooaega! 


Fotod:
Raimo Heintalu


13.04.- ehk siis 13. ja reede!

Toominga Talli uus ilmakodanik- mära varss, ema Polystar, isa Johnson.

Varsa nimeks sai JACQUELINE TDC


MÄRTS 2012

31. märtsil osales Maiken Lepiste treeningvõistlusel kahel hobusel M klassis.

Orchidee tulemuseks oli 65,33%.
Skywalkeri tulemuseks oli 64,36%.28. märtsil toimus Marlen Vassil treeningud Toominga Tallis.

Treeningutel osalenud jäid väga rahule. Loodame Marleni tihedamini Eestit külastamas näha.


18. märtsil toimus ERL Koolisõidu Karikasarja III  etapp Ruila Tallides.

Võistlus algas varahommikul juba kell 8.00 kuna starte oli palju. Esimeses programmis tegid oma etteasted noored 4.-5. aastased hobused. 
Toominga RSK alt startis Maiken Lepiste kahel hobusel Saladin ja Scott. II koha saavutas Scott, väga tubli tulemusega 7,160 punkti. Scott näitas end suurepäraselt ja Maiken jäi noorehobusega väga rahule. III koht läks Saladinile tulemusega 6,790 punkti. Punkte viis alla viga skeemis, mis oli seotud hobuse allumatusega võistlusolukorras.

Päeva teiselpoolel tegi Maiken Lepiste kaks starti M avatud klassis. II koha saavutas ta hobusel Skywalker, kes jäi napilt 1 punktiga alla I koha tulemusele. Skywalkeri tulemus oli 64,238%. 
IV koht kuulus hobusele Orchidee, tema tulemus 60,619%.

Maiken jäi hobustega väga rahule ja tahab tänada ka oma treenerit Angelique Maasikut.


Pühapäeval, 4. märtsil toimus Viljandimaal Liivaku Talvine Koolisõiduvõistlus 2012.

Käesoleva aasta algusest Toominga RSK-d esindav Kadri Tammistu hobusel Rallija saavutas programmis L4 II koha tulemusega 66%, mis on ka nende uus punktirekord selles klassis. L-skeemis startis kokku 6 ratsanikku.VEEBRUAR 2012

24.veebruaril Dr. Ulf Möller Eestis!

Eesti Vabariigi aastapäeval külastas Eestit Dr. Ulf Möller, kes pidas oma kliinikut Loo tallis. Kliinikul osales 10 paari. Hobuseid ja ratsanikke oli erinevatel tasemetel. Treeningutel sai palju põnevat näha ja kuulda.


Toominga Tall soovib ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!

JAANUAR 2012

28.jaanuar toimus Niitväljal ERL Koolisõidu Karikasarja sisehooaja II etapp

Toominga RSK sportlane Maiken Lepiste tegi kena alguse uuel hooajal 4.-5.aastaste hobuste klassis. Selles klassis startis 8 võistluspaari. II ja III koht läks Maiken Lepistele, hobustel Saladin - tulemusega 7,3 ja Scott - tulemusega 6,66.